Estàs en: / CONTRA LA TALLADA D

CONTRA LA TALLADA D

SALICA Industria Alimentaria, com a companyia responsable en l'àmbit mediambiental, prohibeix amb aquesta comunicació de manera pública qualsevol mena de transacció comercial amb operadors que tallin aletes de tauró.

Tal com es defineix en la resolució 12-01 de la International Seafood Sustainability Foundation, tallar les aletes de tauró implica la retenció de l'aleta i rebutjar la resta del cos, que es llança a la mar. Aquesta pràctica contribueix a generar una notable inseguretat respecte a la biomassa total i la composició d'espècies dels taurons capturats.

A més, tallar les aletes contravé normativa internacional sobre la gestió de poblacions de taurons i, més concretament:

I. El Codi de conducta per a les indústries pesqueres responsables de la FAO, així com el seu Pla d'Acció Internacional per a la Gestió i Conservació de les Poblacions de Taurons.

II. Les resolucions de diverses organitzacions marítimes internacionals, totes les quals fan una crida perquè es redueixin al màxim les deixalles i rebutjos de peix.

III. Les mesures de conservació i gestió promulgades per les organitzacions regionals d'ordenació pesquera que tenen com a objectiu la protecció dels taurons. Aquestes mesures prohibeixen que es tallin aletes de tauró, independentment de l'art de pesca que es faci servir, mitjançant una provisió que estableix que el pes de les aletes descarregades no pot excedir el 5% del total de tauró capturat a bord.

IV. La normativa aprovada per diversos països que prohibeix que es tallin les aletes i exigeix que es conservin adherides de manera natural als cossos dels taurons.

Conscient de tot això, SALICA Industria Alimentaria anuncia públicament que s'oposa a la tallada d'aletes de tauró, entesa com la retenció a bord de qualsevol aleta i el rebuig a la mar de la resta del cos. SALICA Industria Alimentaria es compromet a adquirir exclusivament peix de les companyies pesqueres que disposin d'una política publicada que prohibeixi que es tallin aletes de tauró a bord dels seus vaixells. De la mateixa manera, la nostra companyia tampoc adquirirà peix de cap vaixell relacionat amb aquesta pràctica detestable durant els dos anys següents a l'últim incident conegut.

En tot cas, SALICA Industria Alimentaria es fa càrrec que les empreses pesqueres poden necessitar un cert temps per aplicar polítiques contra la tallada d'aletes de tauró i, conscient de la necessitat de garantir un període de consultes amb aquestes companyies, manté la clara convicció que les polítiques esmentades es publicaran abans de l'1 de setembre del 2012.

Les nostres certificacions

 

Castellano Euskara Galego Catalá